Image1\
 
 

XXIII OKRĘGOWY KONKURS

Z UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE HUMANITARNYM

zorganizowany przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

w dniu 17 maja 2019 r.

 

Konflikty zbrojne wciąż zdarzają się zbyt często. Aby Międzynarodowe Prawo Humanitarne  było przestrzegane w czasie wojny, jego znajomość musi być upowszechniana w czasie pokoju, dlatego już po raz XXIII Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie zorganizował Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Uczniowie musieli  wykazać się znajomością  czterech Konwencji Genewskich z 1949 r. i dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz bieżącą wiedzą prasową i medialną w tym zakresie ( m.in. historia MPH, podstawowe normy prawne i zasady  międzynarodowego prawa  humanitarnego, traktaty tworzące międzynarodowe prawo humanitarne, historia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, historia i działalności PCK, współczesne konflikty zbrojne).

 

Patronat honorowy nad XXIII edycją Konkursu z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym objęli: Pan Olgierd Geblewicz- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Kurator Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

PATRONAT HONOROWY

 

Na ręce Pana Marszałka i Pani Kurator oraz pracowników obydwu instytucji składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za wspieranie naszych działań oraz za udział i pomoc   w przygotowaniu naszego przedsięwzięcia.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin