Image1\
 
 

Uruchomiona zostaje 15 września kolejna bezpłatna edycja kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”, zgodnie z międzynarodowym programem przeznaczonym dla młodzieży w grupie wiekowej od 13 do 18 lat.

Program zapoczątkowany został przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, którego celem jest  wprowadzenie OHP  do planów nauczania  w szkołach średnich na całym świecie.

W Polsce program OHP wdrażany jest przy współpracy z Ministerstwem Edukacji  Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet projektu dla nauczycieli  zawiera materiały do przeprowadzenia 36 godzin zajęć, które zapoznają  uczniów z  podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego.

Materiały oparte są na współczesnych oraz historycznych wydarzeniach zaznajamiających, jak chroni ludzi i ich godność międzynarodowe prawo humanitarne podczas wojny i konfliktów zbrojnych.

Kurs dostępny jest pod linkiem  http://oph.ore.edu.pl

lub

https://e-kursy.ore.edu.pl/course/index.php?categoryid=46

Kurs jest bezpłatny i potrwa od 15.09.2018 do 15.12.2018.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin