Image1\
 
 

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Obecnie trwa XXIII edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka.

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2021 r.

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXIII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach.

Czytaj więcej...

XXIII OKRĘGOWY KONKURS

Z UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE HUMANITARNYM

zorganizowany przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

w dniu 17 maja 2019 r.

 

Konflikty zbrojne wciąż zdarzają się zbyt często. Aby Międzynarodowe Prawo Humanitarne  było przestrzegane w czasie wojny, jego znajomość musi być upowszechniana w czasie pokoju, dlatego już po raz XXIII Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie zorganizował Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Uczniowie musieli  wykazać się znajomością  czterech Konwencji Genewskich z 1949 r. i dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz bieżącą wiedzą prasową i medialną w tym zakresie ( m.in. historia MPH, podstawowe normy prawne i zasady  międzynarodowego prawa  humanitarnego, traktaty tworzące międzynarodowe prawo humanitarne, historia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, historia i działalności PCK, współczesne konflikty zbrojne).

Czytaj więcej...

POLITYKA DYPLOMACJI HUMANITARNEJ

opublikowana przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Czytaj więcej...

Uruchomiona zostaje 15 września kolejna bezpłatna edycja kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”, zgodnie z międzynarodowym programem przeznaczonym dla młodzieży w grupie wiekowej od 13 do 18 lat.

Program zapoczątkowany został przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, którego celem jest  wprowadzenie OHP  do planów nauczania  w szkołach średnich na całym świecie.

W Polsce program OHP wdrażany jest przy współpracy z Ministerstwem Edukacji  Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet projektu dla nauczycieli  zawiera materiały do przeprowadzenia 36 godzin zajęć, które zapoznają  uczniów z  podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego.

Materiały oparte są na współczesnych oraz historycznych wydarzeniach zaznajamiających, jak chroni ludzi i ich godność międzynarodowe prawo humanitarne podczas wojny i konfliktów zbrojnych.

Kurs dostępny jest pod linkiem  http://oph.ore.edu.pl

lub

https://e-kursy.ore.edu.pl/course/index.php?categoryid=46

Kurs jest bezpłatny i potrwa od 15.09.2018 do 15.12.2018.

XXII Konkurs z Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

w dniu 8 maja 2018 roku   w ramach obchodów

„Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”.

 

GALERIA

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin