Image1\
 
 

Szanowni Państwo,

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w XXIII edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach. Kurs odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 10 czerwca 2021 r. w każdy kolejny czwartek tj. 29 kwietnia, 6 maja, 13 maja, 20 maja, 27 maja i 10 czerwca 2021 r. w godzinach 14:00-18:00 w trybie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

XXIII edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego odbędzie się w wersji online! Zapraszamy do udziału.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: https://pck.pl/xxiii-szkola-miedzynarodowego-prawa-humanitarnego-edycja-on-line/

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Obecnie trwa XXIII edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka.

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2021 r.

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXIII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach.

Czytaj więcej...

XXIII OKRĘGOWY KONKURS

Z UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE HUMANITARNYM

zorganizowany przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

w dniu 17 maja 2019 r.

 

Konflikty zbrojne wciąż zdarzają się zbyt często. Aby Międzynarodowe Prawo Humanitarne  było przestrzegane w czasie wojny, jego znajomość musi być upowszechniana w czasie pokoju, dlatego już po raz XXIII Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie zorganizował Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Uczniowie musieli  wykazać się znajomością  czterech Konwencji Genewskich z 1949 r. i dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz bieżącą wiedzą prasową i medialną w tym zakresie ( m.in. historia MPH, podstawowe normy prawne i zasady  międzynarodowego prawa  humanitarnego, traktaty tworzące międzynarodowe prawo humanitarne, historia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, historia i działalności PCK, współczesne konflikty zbrojne).

Czytaj więcej...

POLITYKA DYPLOMACJI HUMANITARNEJ

opublikowana przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Czytaj więcej...

Uruchomiona zostaje 15 września kolejna bezpłatna edycja kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”, zgodnie z międzynarodowym programem przeznaczonym dla młodzieży w grupie wiekowej od 13 do 18 lat.

Program zapoczątkowany został przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, którego celem jest  wprowadzenie OHP  do planów nauczania  w szkołach średnich na całym świecie.

W Polsce program OHP wdrażany jest przy współpracy z Ministerstwem Edukacji  Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet projektu dla nauczycieli  zawiera materiały do przeprowadzenia 36 godzin zajęć, które zapoznają  uczniów z  podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego.

Materiały oparte są na współczesnych oraz historycznych wydarzeniach zaznajamiających, jak chroni ludzi i ich godność międzynarodowe prawo humanitarne podczas wojny i konfliktów zbrojnych.

Kurs dostępny jest pod linkiem  http://oph.ore.edu.pl

lub

https://e-kursy.ore.edu.pl/course/index.php?categoryid=46

Kurs jest bezpłatny i potrwa od 15.09.2018 do 15.12.2018.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin