Image1\
 
 

XIV edycja Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” 2019
na szczeblu okręgowym rozstrzygnięta.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie serdecznie dziękuje jednostkom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, które uczestniczyły w XIV edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie” pod tytułem  Ognisty Ratownik – Gorąca Krew.

W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiło 9 jednostek tj. 5 jednostek PSP oraz 4 jednostki OSP. W efekcie realizacji Programu od 02.01. do 14.12.2019 r. pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 373,373 litry krwi. Komisja Problemowa ds. Honorowego Krwiodawstwa dokonała oceny realizacji programu na szczeblu okręgowym oraz wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Analiza danych dostarczonych z Jednostek pozwoliła wyłonić:

 

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

Zdobywcę I miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie

Zdobywcę II miejsca – Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie

Zdobywcę III miejsca – Komenda Miejska PSP w Szczecinie

 

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka OSP:

Zdobywcę I miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie

Zdobywcę II miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Stepnicy

Zdobywcę III miejsca – Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie

 

W kategorii – Najaktywniejszy strażak indywidualny:

NIE WYŁONIONO I, II, III MIEJSCA

 

Komisja w ocenie jednostek PSP i OSP brała pod uwagę wskaźnik „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin