Image1\
 
 

Światowy Dzień Walki z Głodem to akcja, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ogólnopolska Kampania Walki z Głodem, którą Polski Czerwony Krzyż prowadzi od wielu lat ma także na celu edukację społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież.

W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem.

W dniach 12-13.10.2020 r. w Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie zostały przygotowane paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Jednocześnie  w dniach 1-31.10.2020 r. członkowie Szkolnych Kół PCK, które działają w Szczecinie, prowadzą w swych placówkach oświatowych zbiórkę żywności (z długim terminem ważności, zapakowane hermetycznie, niewymagające przechowywania w warunkach chłodniczych) na paczki dla potrzebujących wsparcia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za włączenie się w przedsięwzięcie !

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin