Image1\
 
 

Czwarty dzień obchodów III Stargardzkich Dni Seniora był Dniem Sportowym dla uczestników oraz kadry :)

Zdobyliśmy I miejsce w kategorii Bystrość. Dziękujemy za zaproszenie :)

W piątek 21.09.2018 r. był Dzień Muzyczny. Kibicowaliśmy Seniorom rywalizującym podczas IV Przeglądu Chórów Emeryckich.

GALERIA

17.09.2018 r. rozpoczęliśmy obchody III Stargardzkich Dni Seniora. Pierwszego dnia liczną grupą wybraliśmy się na konferencje połączone z występami artystycznymi i słodkim poczęstunkiem. Drugiego dnia skorzystaliśmy z Dnia Otwartego i odwiedziliśmy Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie. Dziękujemy za gościnę:) Tego dnia skorzystaliśmy także z otwartych drzwi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Wraz z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zwiedzaliśmy zakamarki Komendy. Trzeci dzień obchodów Dni Seniora był dla nas wyjątkowo ważny. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Stargardzie przekazało nam klucz do Miasta. Tego dnia nasza placówka była otwarta dla wszystkich mieszkańców Stargardu.

GALERIA

Przeglądem Chórów Emeryckich w Stargardzkim Centrum Kultury zainaugurowano w czwartek, 22 września obchody Stargardzkich Dni Seniora.

 

W sali kinowo – teatralnej zgromadziło się wielu fanów artystów -seniorów. Nie mogło oczywiście zabraknąć na widowni seniorów i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Uczestnicy imprezy z uznaniem wypowiadali się o koncercie, jego wykonawcach i organizatorach całego przedsięwzięcia. Jak sami przyznali: „mimo wieku i choroby, nie jedna noga przytupywała w rytm popularnych i znanych szlagierów”. Cztery dni z wieloma atrakcyjnymi propozycjami dla seniorów pokazały jak ważne jest aktywne spędzanie wolnego czasu w grupie przyjaciół i znajomych. Co warte podkreślenia organizatorzy przedsięwzięcia postanowili zaprosić seniorów na podobną imprezę także w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

logoDom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych powstał z inicjatywy dwóch idei Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Okręgowego w Szczecinie oraz Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.
Polski Czerwony Krzyż dostrzegając problem starzejącego się społeczeństwa wyszedł na przeciw oczekiwaniom i przyczynił się do podniesienia jakości życia ludzi starszych. Zadanie to wpisuje się w zakres działalności PCK. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim współfinansuje działalność placówki.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych ma za zadanie przeciwdziałać izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, promowaniu więzi międzypokoleniowych i przełamywaniu stereotypu człowieka starszego poprzez organizację spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz promowaniu umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób starszych. Dzięki aktywizacji tej grupy społecznej pragniemy uniemożliwić bądź opóźnić niepełnosprawność lub chroniczne choroby, pogarszające jakość życia i kosztowne dla jednostek, rodzin i systemu opieki zdrowotnej.

Głównym celem prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych jest:
• Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób starszych z terenu miasta Stargardu.

Celami szczegółowymi są:
• aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych m. in. informatycznych
• przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych – integracja międzypokoleniowa - zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej i krajoznawczej.
• stworzenie możliwości uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych.

Placówka funkcjonuje od 7 lutego 2011r. Docelowo miejsc mamy dla 20 podopiecznych. Opiekę nad uczestnikami sprawuje Kierownik Domu Dziennego pobytu dla Osób Starszych, Animator zajęć, pod względem medycznym pielęgniarka oraz rehabilitant.
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin