Image1\
 
 

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
– 1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

– bezdomni,

– niepełnosprawni,

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe,

– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 powinny  zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu od dnia 17 września 2018 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Osoby bezdomne zgłaszają siędo Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu w celu wypełnienia oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

 • groszek z marchewką 3,6 kg.
 • fasola biała 3,6 kg.
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg.
 • buraczki wiórki 1,05 kg.
 • powidła śliwkowe 1,8 kg.
 • makaron jajeczny 4,5 kg.
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg.
 • ryż biały 3 kg.
 • kasza gryczana 1,5 kg.
 • herbatniki maślane 0,8 kg.
 • mleko UHT 7 l.
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg.
 • szynka drobiowa 3 kg.
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg.
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg.
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg.
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg.
 • cukier biały 4 kg.
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg.
 • olej rzepakowy 4 l.
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.

Razem na 1 osobę w ciągu trwania FEAD  2018 przypada – 49 kg zywnosci.

Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych  to:

 • artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 • artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe),
 • cukier (cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy),
 • tłuszcze  (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Osoby zakwalifikowane do programu FEAD 2018 odbierają żywność wg ustalonego harmonogramu w Magazynie SEZAM przy ul. Unii Lubelskiej 33 w Kołobrzegu w godz. Od 9.00 do 13.00.

Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących.
Prowadzone działania w ramach środków towarzyszących mają na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,  w tym darów żywnościowych).

 

Osoby najbardziej potrzebujące mogą składać skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018 do Dyrektora Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin