Image1\
 
 

0324 grudnia 2010 roku Teatr Polski w Szczecinie gościł prawie 300 osób – honorowych dawców krwi, członków i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, sympatyków działalności czerwonokrzyskiej, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli firm i organizacji współpracujących z PCK. Powodem była uroczysta Wojewódzka Akademia zorganizowana z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz dla uczczenia Jubileuszu 65-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim. 
Jak co roku podsumowano działalność czerwonokrzyską, a także wyróżniono najaktywniejszych działaczy Ruchu HDK PCK oraz pionierów PCK. Wręczono Odznaki Honorowe „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, wyróżnienie „Kryształowe Serce”, Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz okolicznościowe różyczki.
Ponadto podczas akademii rozstrzygnięto V edycję Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie pt.”Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, X edycję konkursu ph.„Wakacyjna Kropla Krwi”, konkurs plastyczny „Honorowe Krwiodawstwo w Oczach Młodego Grafika”. Wyróżniono jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz najaktywniejszych strażaków indywidualnych i laureatów konkursów.
O oprawę artystyczną akademii zadbał aktor Teatru Polskiego p. Michał Janicki. Akademię prowadziła p. Małgorzata Jurgiel.
Gratulujemy wszystkim odznaczonym i wyróżnionym osobom. Mamy nadzieję, że te wyróżnienia będą skromnym podziękowaniem za ogromną pracę na rzecz naszej Organizacji i Ruchu HDK PCK.
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości, a głównie Dyrekcji Teatru Polskiego za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc organizacyjną, Cukierni – Lwowska, Świt i Bajdek za ufundowanie wyrobów cukierniczych, firmie Usługi Cateringowe Artur Nowiński za nieodpłatne udostępnienie naczyń, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie za wsparcie finansowe oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, głównie członkowi Zarządu Panu Markowi Hokowi za objęcie patronatem honorowym uroczystości.
Wszystkim, którzy pojawili się na uroczystości, zarówno krwiodawcom, działaczom i propagatorom Honorowego Krwiodawstwa, jak również przyjaciołom i sympatykom PCK jeszcze raz chcielibyśmy serdecznie pogratulować i podziękować. Sobie natomiast życzymy, aby tak szlachetnych oraz bezinteresownych niosących pomoc ludzi było coraz więcej.
Mini fotogaleria...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin