Image1\
 
 

logoRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że w okresie od 7 do 25 lutego 2011 roku Oddział Terenowy RCKiK w Stargardzie Szczecińskim będzie nieczynny z powodu zmiany lokalizacji OT na pomieszczenia w obecnym budynku Przychodni Rehabilitacyjnej III p. 

W ww. okresie będzie pełniony dyżur jedynie w celu uzyskania oświadczenia o ilości oddanej krwi do odliczenia darowizny od podstawy obliczenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 51, poz. 307 z 2010 r.).

Pobór krwi będzie wznowiony od 28 lutego 2011 r.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin