Image1\
 
 

logoPolski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie informuje, że tut. Zarząd jest organizatorem XV edycji Konkursu z Upowszechniania Wiedzy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego na szczeblu okręgowym skierowanym do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Etap rejonowy konkursu odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie tut. Zarządu.
Uczniowie podczas etapu rejonowego przystąpią do testu składającego się z 20 pytań.
Etap okregowy konkursu odbędzie się w dniu 7 maja 2011 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie tut. Zarząd tj. al. Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro sala multimedialna.
Uczniowie przystąpią do rozwiązania testu składającego się z 30 pytań.
Celem Konkursu jest najszersze spopularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii Czerwonego Krzyża i MPH, a zwłaszcza zasad i norm prawnych dotyczących praw człowieka, które powinny być przestrzegane w czasie wojny. Uczniowie muszą wykazać się również znajomością 4-ch Konwencji Genewskich 1949r. i dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich 1977 r. oraz bieżącą wiedzą prasową i medialną w tym zakresie.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody. Ponadto każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w konkursie.
W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu.
Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin