Image1\
 
 

042Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma Matthiasa Schmal’a (Zastępcy Sekretarza Generalnego Działu Programowego Międzynarodowej Federacji stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), wystosowanego w imieniu Sekretarza Generalnego do wszystkich stowarzyszeń krajowych i zawierającego informację o możliwości wspierania Japońskiego Czerwonego Krzyża w zarządzaniu bezprecedensową sytuacją kryzysową, pozwalam sobie przedstawić kilka aspektów pomocy:
Japoński CK nie ogłasza apelu międzynarodowego;
• przyjmuje on jednak z wdzięcznością wyrazy solidarności stowarzyszeń krajowych i indywidualnych osób;
• z uwagi na charakter kataklizmu, potencjał wewnętrzny, płynność sytuacji i nieprzewidywalność jej rozwoju, jak również przewidywane potrzeby Japoński CK będzie przyjmował jedynie pomoc finansową nieasygnowaną na konkretny cel;
• takie fundusze mogą być przekazywane albo bezpośrednio do Japońskiego CK lub przez Federację, która prześle je Japońskiemu CK.

Adres bankowy Japońskiego CK, na który można nadsyłać kwoty w ramach wsparcia solidarnościowego

rachunek nr 8047670
nazwa banku: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
nazwa agencji: Ginza
SWIFT: SMBC JP JT
nazwa beneficjenta: The Japanese Red Cross Society
adres beneficjenta: 1-1-3 Shiba-Daimon Minato-ku, Tokyo, JAPONIA


Federacja otworzyła specjalny rachunek, przyjmujący ze wszystkich źródeł pieniądze, które będą przekazywane Japońskiemu CK. Fundusze wpływające na ten rachunek nie podlegają podatkowi od usług finansowych, a wszelkie odsetki od tych kwot będą również przekazywane Japońskiemu CK. Dane tego rachunku:

Citibank (Szwajcaria) Zurich
clearing nr 086381
SWIFT CBSWCHZZ
IBAN CH18 0863 8000 3127 5300 3
nr rachunku: 312753/003
nazwa rachunku: IFRC Japan Earthquake Solidarity


Z serdecznymi podziękowaniami,

Goli Ameri
Zastępca Sekretarza Generalnego
ds. Wartości Humanitarnych i Dyplomacji

Pozostając w zgodzie z przedstawionym stanowiskiem, a także z polskimi przepisami prawnymi dotyczącymi zbiórek publicznych oraz ich interpretacją przekazaną nam przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, informujemy, że Polski Czerwony Krzyż nie prowadzi zbiórki publicznej na swoje konto. Informacje na temat bieżących działań Japońskiego CK będą publikowane na naszej stronie internetowej. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Stefańską, Działa Współpracy z Zagranicą, tel. 22 3261 382.


 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin