Image1\
 
 

050Wraz z zakończeniem okresu Świąt Wielkanocnych, dobiegła końca organizowana corocznie na terenie miasta Szczecin akcja Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie pod nazwą „Wielkanoc z PCK 2011”.
Tegoroczna akcja dzięki współpracy z Caritas Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Szczecinie oraz Domem Kultury „Słowianin” nabrała szczególnej wydźwięku, jakim było „Śniadanie Wielkanocne dla osób bezdomnych, samotnych i starszych”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marcin Zydorowicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Tomasz Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek.
Samo wydarzenie miało miejsce dnia 17 kwietnia 2011 roku na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Podczas Śniadania Wielkanocnego prawie czterystu podopiecznych organizacji – partnerów tej inicjatywy mogło po błogosławieństwie Pana Biskupa Mariana Kruszyłowicza uroczyście podzielić się jajkiem i zjeść śniadanie przy suto zastawionym stole wielkanocnym oraz przyjąć najserdeczniejsze życzenia osobiście od Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Marcina Zydorowicza, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Wojciecha Drożdż oraz Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka. Uwieńczeniem całego wydarzenia było rozdanie paczek świątecznych dla wszystkich znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej uczestników śniadania.


Kolejnym elementem tegorocznej akcji wielkanocnej było przygotowanie przez ZZO PCK w Szczecinie paczek świątecznych dla 52 rodzin podopiecznych i wolontariuszy PCK  z terenu miasta Szczecin.


Przygotowanie śniadania wielkanocnego oraz paczek świątecznych dla jego uczestników, rodzin podopiecznych ZZO PCK, niebyło by możliwe bez pomocy ze strony sponsorów, restauracji, firm oraz licznej rzeszy wolontariuszy. 
Szczególne podziękowania należą się firmom: SELGROS Cash & Carry, DROBIMEX Sp. z o.o., Grupa ANIMEX S.A. w Szczecinie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabella i Zbigniew Grabowscy Sp. j., Centrum Usługowo- Handlowe „To Tu-rzyn” Sp. z o.o., które przekazały za pośrednictwem ZZO PCK w Szczecinie znaczną ilość artykułów żywnościowych niezbędnych dla organizacji śniadania wielkanocnego.
Wyjątkowe podziękowania należą się szczecińskim restauracjom, hotelom i firmom, które przygotowały potrawy na śniadanie wielkanocne. Zaliczają się do nich: Restauracja Zamkowa, Restauracja na Kuncu Korytarza, Restauracja na Mariackiej, Willa WEST ENDE, Hotel PARK, Hotel FOCUS oraz firma GASTRONOMIX Zbigniew Bobak.
Dziękujemy również: dyrekcji C.H. Galaxy, dyrekcji C.H. „Turzyn”, dyrekcjom hipermarketów REAL na ul. Struga w Szczecinie i w C.H. Galaxy, dyrekcjom hipermarketów Carrefour na ul. Wiosennej w Szczecinie i w C.H. „Turzyn”, dyrekcji hurtowni MAKRO oraz dyrekcji hurtowni SELGROS Cash & Carry, za umożliwienie ZZO PCK w Szczecinie przeprowadzenia na ich terenie zbiórek artykułów żywnościowych i środków finansowych.
Wielki wkład w całokształt akcji miały szczecińskie szkoły współpracujące z ZZO PCK w Szczecinie. Podziękowanie należy się: dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, którzy z poświęceniem pomagali podczas zbiórek w wymienionych wcześniej marketach, dyrekcji, uczniom i wolontariuszom Polskich Kawalerów Maltańskich z Gimnazjum Katolickiego w Szczecinie, którzy z poświęceniem pomagali zarówno podczas zbiórek i kwest w marketach, jak i podczas realizacji samego śniadania wielkanocnego, dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie, którzy zapewnili profesjonalną obsługę kelnerską śniadania wielkanocnego, dyrekcji i uczniom Liceum Plastycznego w Szczecinie, którzy przygotowali napełnione duchem Wielkanocy ozdoby na śniadanie wielkanocne, dyrekcji, uczniom i koordynatorom zbiórek art. żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie, Gimnazjum nr 6 w Szczecinie oraz Publicznej Szkole Podstawowej na Głębokiem w Szczecinie.
Najszczersze podziękowania należą się również wszystkim zaangażowanym wolontariuszom i pracownikom czterech współpracujących organizacji oraz stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie za pracę włożoną w organizację śniadania wielkanocnego   przygotowanie paczek dla jego uczestników. 

Podsumowując dzięki współpracy z innymi organizacjami, hojności sponsorów, przychylności dyrekcji szczecińskich marketów i szkół oraz zaangażowaniu szczecińskich uczniów i wolontariuszy udało się Zachodniopomorskiemu Zarządowi Okręgowemu PCK w Szczecinie pozyskać i zebrać art. żywnościowe o szacunkowej wartości 6193,30 zł oraz pozyskać kwotę 4485,44 zł podczas przeprowadzonych w marketach zbiórek pieniędzy.

„WIELU MAŁYCH LUDZI W WIELU MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH, KTÓRZY CZYNIĄ WIELE MAŁYCH RZECZY, MOGĄ PRZEMIENIĆ OBLICZE ŚWIATA”

Fotorelacja

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin