Image1\
 
 

053W Policach, 25 maja br. przeprowadzono akcję promocyjną honorowego krwiodawstwa, połączoną z poborem krwi w ambulansie, pod hasłem „Zbieramy Krew dla Polski”. 
Ekipę pobierającą krew stanowili pracownicy Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Krew oddało 30 osoby, w tym 15 osób pierwszorazowych. Dawcami krwi byli klienci i pracownicy sklepu Intermarche, jednak żeby dać przykład kandydatom na dawców, pierwszymi dawcami, którzy oddali krew byli członkowie Klubu HDK PCK Skolwin.
Oprócz poboru krwi zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych tj. konkurs plastyczny, konkurs wiedzy czerwonokrzyskiej oraz pokazy pierwszej pomocy wraz z pozorowaniem ran. W ramach akcji promocyjnej przeprowadzono rozdawnictwo ulotek i materiałów promocyjnych. Pobór krwi przeprowadzono do godz.14.00, a konkursy i pokazy do godz.17.00.
Za swoją odwagę i dobre serce wszyscy, którzy oddali krew zostali miło nagrodzeni. Otrzymali gadżety od Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie. Dzięki akcji przed sklepem Intermarche pozyskano 13,500 litrów krwi.


Słowa podziękowania składamy działaczom PCK, którzy pomagali w akcji tj. Mirosławowi Mazurkowi – wiceprzewodniczącemu Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie, p. Ryszardowi Lachowiczowi– członkowi ZOR HDK PCK w Szczecinie, Andrzejowi Aniołkowskiemu – prezesowi Klubu HDK PCK Skolwin, wolontariuszom – Dominikowi Ciesielskiemu oraz Mirosławowi Ciużyńskiemu.
Kampania promocyjna PCK była wspierana przez kierownictwo i pracowników sklepu Intermarche w postaci komunikatów i spotu reklamowego, zachęcającego do udziału w akcji. W akcji uczestniczyły media polickie: Telewizja Kablowa Police.

Fotogaleria

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin