Image1\
 
 

002W Policach, 18 maja br. przeprowadzono akcję promocyjną honorowego krwiodawstwa, połączoną z poborem krwi, pod hasłem „Zbieramy Krew dla Polski”. Ekipę pobierającą krew stanowili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Krew oddały 24 osoby, w tym 14 osób pierwszorazowych. Dawcami krwi byli klienci i pracownicy sklepu Intermarche, jednak żeby dać przykład kandydatom na dawców jednym z pierwszych, który oddał krew był wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Szczecinie p. Mirosław Mazurek.
Oprócz poboru krwi zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci tj. konkurs plastyczny, malowanie twarzy, konkurs wiedzy czerwonokrzyskiej oraz pokazy pierwszej pomocy wraz z pozorowaniem ran. W ramach akcji promocyjnej przeprowadzono rozdawnictwo ulotek i wizytówek zawierających adresy placówek służby krwi w Szczecinie. Pobór krwi przeprowadzono do godz.14.00, a konkursy i pokazy do godz.17.00.
Za swoją odwagę i dobre serce wszyscy, którzy oddali krew zostali miło nagrodzeni. Otrzymali gadżety od Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie. Dzięki akcji przed sklepem Intermarche pozyskano 10,800 litrów krwi.
Słowa podziękowania składamy działaczom PCK, którzy pomagali w akcji tj. Mirosławowi Mazurkowi – wiceprzewodniczącemu ZOR HDK PCK w Szczecinie, p. Mirosławowi Kosobuckiemu – członkowi Klubu HDK PCK w Szczecinie, Dawidowi Piekarskiemu wolontariuszowi PCK, który przeprowadził pokazy pierwszej pomocy oraz pozorował rany, uczennicom Liceum Plastycznego w Szczecinie w osobach: Kalina Kamińska, Aleksandra Jaszcz, Maria Bednarz, które przeprowadziły konkurs plastyczny dla dzieci oraz zdobiły twarze dzieci farbami. Kampania promocyjna PCK była wspierana przez kierownictwo i pracowników sklepu w postaci komunikatów i spotu reklamowego, zachęcającego do udziału w akcji. W akcji uczestniczyły media polickie: Telewizja Kablowa Police.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin