Image1\
 
 

W dniu 19 września 2020 r. r. w godz. 10-15, na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyła się akcja plenerowa pn. „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA” (w ramach umowy na realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin).

Celem projektu było edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:

→ promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych;

→ wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się,  planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych, planowanie jadłospisu, opracowanie diety;

→ szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa;

→ dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej;

→ integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.

 

Wszystkim odwiedzającym nasze stoiska serdecznie dziękujemy i do miłego spotkania w przyszłym roku !

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin