Image1\
 
 

 

       

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie informuje, że w dniu 19 września br. na Jasnych Błoniach w Szczecinie, w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się festyn w ramach umowy o realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin pod tytułem „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA”. Celem projektu jest edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:

  • promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych .
  • wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się,  planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych, planowanie jadłospisu, opracowanie diety.
  • szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa.
  • dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej.
  • integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.

 

Zachęcamy mieszkańców Szczecina do wzięcia udziału  w naszej akcji.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin