Image1\
 
 

Człowieka mierzy się miarą serca

Jan Paweł II

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas na zawszeRenata Kapkanasza wspaniała Koleżanka, aktywna działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża w Delegaturze Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębnie,którą wspominać będziemy jako życzliwą, pogodną i zawsze uśmiechniętą.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w środę 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 Mszą Św. Pogrzebową w Kościele Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła Dębnie, a następnie odprowadzona zostanie na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz Komunalny przy ul. Kościuszki w Dębnie.

Renata Kapka działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu rozpoczęła w 2004 r.

Potrafiła zachęcić młodzież do oddawania krwi, przeprowadzając pogadanki i prelekcje na temat honorowego oddawania krwi oraz  realizując akcje poboru krwi wśród młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w Dębnie.

Za działalność na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży odznaczona i wyróżniona w 2014 r. Odznaką Honorową PCK IV stopnia, a w 2019 r. medalem 100-lecia PCK.

Na zawsze zapisała kartę w  historii PCK  swoją wyjątkowo radosną osobowością, ciężką pracą i serdecznym uśmiechem dla każdego.

Za poniesiony wkład w krzewieniu idei czerwonokrzyskich i kształtowaniu postaw humanitarnych wśród młodzieży wyrazy szacunku i podziękowania z głębokim żalem składają:

Członkowie Zarządu  Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego  PCK w Szczecinie,

Młodzież PCK, członkowie, wolontariusze i pracownicy PCK.

 

 Cześć Jej pamięci !

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin