Image1\
 
 

W dniu 30 czerwca 2021 r. w Wojskowym Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  „WEGA” przy 36. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w Mrzeżynie odbyło się zebranie założycielsko- wyborcze Klubu.
Klub został utworzony na podstawie Uchwały nr 31.2021 Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (w sprawie utworzenia Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  „WEGA” przy 36. dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej w Mrzeżynie).
Witamy nowych członków Polskiego Czerwonego Krzyża i zapraszamy kolejnych do krzewienia honorowego krwiodawstwa, a jednocześnie dziękujemy za dar krwi, który bezinteresownie przekazujecie.
Serdecznie dziękujemy dowódcy 36. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie panu ppłk Andrzejowi Kaczmarzykowi za możliwość działalności Klubu, a panu mjr Danielowi Wasiłkowi za inicjatywę, organizację oraz opiekę nad Klubem.

Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie !

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin