Image1\
 
 

 

Pomóż nam pomagać! Przekaż 1% podatku.

 

Przekazując 1% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wspierasz potrzebujących, którymi opiekujemy się na co dzień. Pamiętaj o nas, wypełniając swój PIT i wpisz numer KRS 0000225587.

 

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Jest organizacją niosącą pomoc ludziom potrzebującym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania organizacji koncentrują się na osobach starszych, bezdomnych, samotnych oraz dzieciach.

Na Pomorzu Zachodnim Polski Czerwony Krzyż działa od 1945 r.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie:

  • prowadzi działalność charytatywną,  tworzy placówki interwencji kryzysowej, działa na rzecz osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pomaga walczyć z ubóstwem, bezdomnością, wykluczeniem;
  • otacza opieką osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore, bezdomne;
  • działa w środowisku dziecięco - młodzieżowym, organizując półkolonie, kolonie, ferie, placówki wsparcia dziennego;
  • edukuje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia;
  • rozpowszechnia formy przeciwdziałania uzależnieniom;
  • niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,  katastrof w kraju i za granicą;
  • upowszechnia honorowe krwiodawstwo oraz pozyskuje honorowych dawców krwi;
  • szerzy normy i kanony  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;
  • krzewi zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża  i Czerwonego Półksiężyca.

 

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie woj. zachodniopomorskiego realizowana jest w oparciu o Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża, a także placówki dedykowane do konkretnych grup beneficjentów: dzieci i młodzieży, seniorów, osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, osób zaburzonych psychicznie.

 

Rok 2020, rok pandemii był wyjątkowo trudny. Walka z COVID-19 nie spowodowała zaprzestania przez nas działalności, a wręcz przeciwnie; zostaliśmy zmuszeni do ich zintensyfikowania. Aktywność ta podyktowana została sytuacją w naszym regionie.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie i jego jednostki Rejonowe w Stargardzie, Kołobrzegu i Koszalinie biorą czynny udział w akcji w ramach, której wolontariusze, członkowie PCK oraz pracownicy pomagają w robieniu zakupów dla seniorów, wykupieniu leków i innych drobnych zadaniach. Wszystko to robią przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Cały czas prowadzony jest Punkt Socjalny (łaźnia, poczekalnia/ogrzewalnia oraz magazyn odzieżowy) dla osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem oraz niezamożnych.   W reżimie sanitarnym odbywa się kąpiel dla ok. 20 osób, przyczyniając się do poprawy ich stanu higienicznego.

Od marca do grudnia 2020 r. przyjęliśmy darowizny w postaci: ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, żeli, rękawic, masek, przyłbic, fartuchów,  artykułów higienicznych, artykułów kosmetycznych, artykułów chemicznych, termometrów, słodyczy, kart paliwowych, artykułów budowlanych  w kwocie  przekraczającej 400 000 zł. Pomoc tę przekazywały instytucje, firmy oraz osoby prywatne.   Należałoby tu wymienić m.in MOPR Szczecin, Urząd Miasta  Szczecin, P&G, AVIVA , CIRKLE K, WEDEL, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie, AMAZON, OWES Szczecin, COLGATE, Urząd Wojewódzki  Szczecin, Leroy Merlin , Budimex, CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

Przygotowane zostały również paczki dla podopiecznych PCK, którzy korzystali w naszych placówkach z darmowych posiłków, a w okresie pandemii zostali go pozbawieni. Dowozimy artykuły żywnościowe, które mają zapobiegać niedożywieniu. Wydaliśmy ponad 954 paczek o wartości   ponad 90 000 zł.

 

Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu sponsorów, partnerów i darczyńców indywidualnych. Każda pomoc od ludzi o dobrych sercach i instytucji wrażliwych społecznie jest na wagę złota.

Za przekazaną pomoc serdecznie dziękujemy również w imieniu dzieci i osób, które na co dzień korzystają ze wsparcia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przekazując 1% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża również wspierasz potrzebujących, którymi opiekujemy się na co dzień. Pamiętaj o nas, wypełniając swój PIT i wpisz numer KRS 0000225587.

 

Pomóżcie nam pomagać!

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin