Image1\
 
 

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2020 roku powołał na kadencję 2020 – 2024 następujące komisje problemowe ZOO PCK.

 • Uchwałą nr 17/2020 Zarząd ZOO PCK w Szczecinie powołał Komisję Opieki i Pomocy Specjalnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
  w Szczecinie w składzie:
  1. Jan Andrzejczak – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
  2. Kazimierz Dziechciowski – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, członek Klubu Seniora „Senior+” w Szczecinie
  3. Celina Kupska – członek Klubu Seniora „Senior+” w Szczecinie
 • Uchwałą nr 18/2020 Zarząd ZOO PCK w Szczecinie powołał Komisję Problemową ds. Honorowego Krwiodawstwa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w składzie:
  1. Aleksandra Mazur-Kaczmarek – Prezes Klubu HDK PCK przy Areszcie Śledczym w Szczecinie
  2. Eleonora Michorzewska – Opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 8 w Szczecinie i przy Centrum Mistrzostwa Sportowego
   w Szczecinie
  3. Artur Ochał – Prezes Klubu HDK PCK „Granica” przy Straży Granicznej
   w Szczecinie
  4. Renata Wojtakajtis – członek PCK i Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (OR PCK w Stargardzie)
 • Uchwałą nr 19/2020 Zarząd ZOO PCK w Szczecinie powołał Komisję do opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń i wyróżnień Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie. Zgodnie z uchwałą Komisje stanowią członkowie Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin