Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie w ramach projektu PCK i firmy Budimex, objął pomocą 200 naszych podopiecznych w Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie i Stargardzie. Nasi pracownicy dzięki pomocy firmy Budimex przygotowali paczki z artykułami spożywczymi i chemicznymi a także ze środkami ochrony osobistej, które to paczki zostały rozwiezione do osób potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w tych ciężkich dla wszystkich czasach firmie Budimex a naszym podopiecznym życzymy dużo zdrowia i spokoju.

Pracownicy ZOO PCK

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin