Image1\
 
 
St. chor. sztab. Jacek Schmidt jest jednym z nielicznych krwiodawców w Polsce, który oddał ponad 200 litrów krwi i jej składników. Magiczną granicę 200 litrów tego bezcennego leku przekroczył w czwartek 7 stycznia 2021 roku. Wtedy przyszedł do punktu krwiodawstwa znajdującego się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Tam, ku jego zaskoczeniu, czekała na niego niespodzianka - Pani Dyrektor i Wice Dyrektor RCKiK na łączu telefonicznym z Narodowym Centrum Krwi, skąd otrzymał specjalne podziękowanie za lata oddawania krwi oraz fantastyczny wynik w jej ilości. Pan Jacek od ponad 25 lat związany jest z działalnością w Polskim Czerwonym Krzyżu. Od ponad 30 lat jest Honorowym Dawcą Krwi. Przez ok. 20 lat był Prezesem Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Szczecinie oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w kadencji 2009-2012 (skróconej) i obecnej 2020 – 2024. Był inicjatorem i propagatorem akcji oddawania krwi przez żołnierzy, zorganizował i współorganizował akcje poboru krwi głównie w Szczecinie i Choszcznie m.in. w ramach centralnych obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ, Dar Serca Żandarmerii Wojskowej, Artyleryjska Kropla Krwi, w ramach obchodów święta Wojsk Lądowych, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, w ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości – „Przelewamy krew dla Niepodległej”. Nasz szczeciński rekordzista zamierza oddawać krew tak długo, jak będzie mu na to pozwalało zdrowie oraz wiek (zgodnie z przepisami krew można oddawać do 65 roku życia).  
 
Z całego serca życzymy mu pomyślności i przede wszystkim dużo zdrowia. Życzymy by zawsze towarzyszyła jego osobie przyjaźń, serdeczność i zrozumienie bliźnich, na które tak bardzo zasługuje. Za tę piękną postawę, za szlachetność i solidarność w cierpieniu z drugim człowiekiem składamy serdeczne podziękowania również w imieniu osób, którym uratował życie lub zdrowie. W roku panującej pandemii spowodowanej koronawirusem kierujemy do Pana Jacka szczególne słowa wdzięczności za jego bezcenny dar - krew.
 
Jak powiedział prekursor Czerwonego Krzyża Henry Dunant:
Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła.
 
 
 
Treść artykułu: Joanna Łaskarzewska, Radosław Grzesiuk
Zdjęcia: Tomasz Strugiński
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin