pod takim hasłem ZOO PCK w Szczecinie prowadzi zbiórkę odzieży używanej i tekstyliów. Głównym celem pozyskiwania darowizn rzeczowych w postaci odzieży używanej
i tekstyliów jest minimalizacja biedy i ubóstwa beneficjentów naszej organizacji. Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialno-bytowej oraz osoby bezdomne mogą systematycznie korzystać z pomocy magazynu odzieżowego zlokalizowanego w siedzibie naszego Oddziału,  Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, (wejście od podwórza). Odzież, która często zalega w naszych szafach może stanowić wsparcie dla osób  potrzebujących. Zbiórkę prowadzimy do specjalnie oznaczonych naszym znakiem pojemników. W Szczecinie jeden z naszych pojemników  znajduje się przed budynkiem PCK  przy al. Wojska Polskiego 63,  drugi zaś przed Zachodniopomorskim Hospicjum dla dzieci i dorosłych przy Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68. Odzież i tekstylia można także bezpośrednio dostarczyć do naszego Oddziału. W przyszłości  planujemy rozmieścić kolejne  pojemniki w innych częściach miasta.Prosimy o zwrócenie uwagi na oznaczenie naszych pojemników znakiem Czerwonego Krzyża bo tylko my dajemy gwarancję że pomoc trafia do naprawdę potrzebujących.

 

Ponieważ Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pozarządowa nie jest dotowana z budżetu państwa i funkcjonuje dzięki wsparciu ludzi wielkiego serca, istnieje potrzeba pozyskiwania środków na działalność statutową i realizację nowych zadań pomocowych i edukacyjnych. W związku z tym część odzieży nie nadającej się do dalszego przekazania poddawana jest procesowi recyklingu, a uzyskane w ten sposób środki  trafiają w różnej formie do potrzebujących.   Twój dar wykorzystamy na poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin.     

Jednocześnie informujemy, że 30 września 2016 roku wygasła umowa współpracy ZOO PCK w Szczecinie z firmą „Świat Prezentów” Sp. z o.o. w zakresie zbiórek odzieży oraz artykułów tekstylnych bezpośrednio od gospodarstw domowych (zbiórka odzieży do worków, odbieranych sprzed domu).         

 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że dla wygody mieszkańców  Szczecina, Polic  i Stargardu rozstawione zostały kontenery do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów.

 

Kontenery nasze są w kolorze białym z dużym, widocznym znakiem PCK .

Lokalizacje pojemników:

Szczecin-  ul. Kadłubka 32, Niemcewicza 27-32, Asnyka 2 , Cyryla i Metodego 2-3 , Cedyńska 2,4, Przyjaciół Żołnierza 39,41, Bandurskiego 57-61,79, Rugiańska 12,13, Willowa 8, Powstańców Wielkopolskich- przy Hospicjum, Al. Wojska Polskiego 63, Szafera 186, Stobno- świetlica środowiskowa, Bezrzecze- boisko ,

Stargard: ul Tańskiego1 Księcia Bogusława, Wojska Polskiego 67 , Jagielońska 2, Marii Skłodowskiej Curie 19-21, Księcia Bogusława IV, Szczecińska,

Police – Osiedle  Mieszka 1

Jesteśmy w trakcie rozmów o zwiększeniu ilości lokalizacji o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa. Serdecznie zapraszamy do przekazywania zbędnej ale nadającej się do użycia odzieży.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin