pod takim hasłem ZOO PCK w Szczecinie prowadzi zbiórkę odzieży używanej i tekstyliów. Głównym celem pozyskiwania darowizn rzeczowych w postaci odzieży używanej
i tekstyliów jest minimalizacja biedy i ubóstwa beneficjentów naszej organizacji. Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialno-bytowej oraz osoby bezdomne mogą systematycznie korzystać z pomocy magazynu odzieżowego zlokalizowanego w siedzibie naszego Oddziału,  Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, (wejście od podwórza). Odzież, która często zalega w naszych szafach może stanowić wsparcie dla osób  potrzebujących. Zbiórkę prowadzimy do specjalnie oznaczonych naszym znakiem pojemników. W Szczecinie jeden z naszych pojemników  znajduje się przed budynkiem PCK  przy al. Wojska Polskiego 63,  drugi zaś przed Zachodniopomorskim Hospicjum dla dzieci i dorosłych przy Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68. Odzież i tekstylia można także bezpośrednio dostarczyć do naszego Oddziału. W przyszłości  planujemy rozmieścić kolejne  pojemniki w innych częściach miasta.Prosimy o zwrócenie uwagi na oznaczenie naszych pojemników znakiem Czerwonego Krzyża bo tylko my dajemy gwarancję że pomoc trafia do naprawdę potrzebujących.

 

Ponieważ Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pozarządowa nie jest dotowana z budżetu państwa i funkcjonuje dzięki wsparciu ludzi wielkiego serca, istnieje potrzeba pozyskiwania środków na działalność statutową i realizację nowych zadań pomocowych i edukacyjnych. W związku z tym część odzieży nie nadającej się do dalszego przekazania poddawana jest procesowi recyklingu, a uzyskane w ten sposób środki  trafiają w różnej formie do potrzebujących.   Twój dar wykorzystamy na poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin.     

Jednocześnie informujemy, że 30 września 2016 roku wygasła umowa współpracy ZOO PCK w Szczecinie z firmą „Świat Prezentów” Sp. z o.o. w zakresie zbiórek odzieży oraz artykułów tekstylnych bezpośrednio od gospodarstw domowych (zbiórka odzieży do worków, odbieranych sprzed domu).         

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin