pod takim hasłem ZOO PCK w Szczecinie prowadzi zbiórkę odzieży używanej i tekstyliów. Głównym celem pozyskiwania darowizn rzeczowych w postaci odzieży używanej
i tekstyliów jest minimalizacja biedy i ubóstwa beneficjentów naszej organizacji. Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialno-bytowej oraz osoby bezdomne mogą systematycznie korzystać z pomocy magazynu odzieżowego zlokalizowanego w siedzibie naszego Oddziału,  Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, (wejście od podwórza). Odzież, która często zalega w naszych szafach może stanowić wsparcie dla osób  potrzebujących. Zbiórkę prowadzimy do specjalnie oznaczonych naszym znakiem pojemników. W Szczecinie jeden z naszych pojemników  znajduje się przed budynkiem PCK  przy al. Wojska Polskiego 63,  drugi zaś przed Zachodniopomorskim Hospicjum dla dzieci i dorosłych przy Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68. Odzież i tekstylia można także bezpośrednio dostarczyć do naszego Oddziału. W przyszłości  planujemy rozmieścić kolejne  pojemniki w innych częściach miasta.Prosimy o zwrócenie uwagi na oznaczenie naszych pojemników znakiem Czerwonego Krzyża bo tylko my dajemy gwarancję że pomoc trafia do naprawdę potrzebujących.

 

Czytaj więcej...

ZOO PCK w Szczecinie uprzejmie informuje, że od września 2013 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego organizowane są zbiórki darowizn rzeczowych w postaci odzieży używanej i tekstyliów. W związku z tym mieszkańcy społeczności lokalnych mogą spotkać się z ulotkami informującymi o terminach i godzinach zbiórek. Działanie to jest efektem współpracy tut. Oddziału PCK z firmą Świat Prezentów Sp. z o.o. zajmującą się pozyskiwaniem odzieży używanej.
 
Niestety z powodów nieuczciwej współpracy 30.09.2016 r. ZOO PCK był zmuszony do rozwiązania umowy z firmą ŚWIAT PREZENTÓW, która odbierała w naszym imieniu odzież i tekstylia od indywidualnych darczyńców. 
 
Jaki jest cel zbiórki?
Głównym celem pozyskiwania darowizn rzeczowych w postaci odzieży używanej i tekstyliów przez ZOO PCK jest minimalizacja biedy i ubóstwa beneficjentów naszej organizacji. 
Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialno-bytowej oraz osoby bezdomne mogą w sposób stały i systematyczny korzystać z pomocy magazynu odzieżowego zlokalizowanego w siedzibie tut. Oddziału (al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, wejście od podwórza). 
Odzież, która bardzo często zalega bezużytecznie w szafach tych nieco lepiej sytuowanych mieszkańców naszego województwa może stanowić ogromne wsparcie dla osób potrzebujących.
Z racji faktu, iż Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pozarządowa nie jest dotowany z budżetu państwa i funkcjonuje dzięki wsparciu ludzi dobrej woli niezaprzeczalnie istnieje potrzeba pozyskiwania wsparcia od społeczności lokalnej oraz podejmowanie nowych inicjatyw pomocowych. Jedną z nich jest możliwość odpłatnego wprowadzenia części odzieży nienadającej się do powtórnego użycia do systemu recyklingu. Pozyskane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na realizację statutowych celów organizacji, w tym pomoc rzeczową dla potrzebujących.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin