Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie
i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Miasta Stargard.

 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

 

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC mieści się w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Bolesława Limanowskiego 24 w Stargardzie.

 

Co oferuje?

·         Pracownia kulinarna – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening kulinarny, trening budżetowy, trening higieny oraz trening dbałość o wygląd zewnętrzny;

·         Pracownia plastyczna i rękodzieła – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·         Warsztaty gospodarstwa domowego – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening budżetowy;

·         Warsztaty komputerowe – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·         Warsztaty muzyczno-teatralne – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·         Rehabilitacja ruchowa – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening higieny, trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

·         Poradnictwo psychologiczne – trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

 

Dla kogo?

Uczestnik ŚDS to osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- osoba przewlekle chora psychicznie,

- osoba z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (z wyjątkiem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych).

 

Kwalifikacja przyjęcia:

·         chęć i deklaracja uczestnictwa osoby niepełnosprawnej psychicznie do udziału w zajęciach terapeutycznych,

·         zgłoszenie się osoby zainteresowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wraz z podaniem o przyznanie usług w placówce,

·         złożenie w ośrodku pomocy społecznej niezbędnego kompletu dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  domu, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

·         przedłużenie decyzji przyznającej usługi w ośrodku wsparcia celem realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

 

Usługi:

- pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej

- podstawowa opieka pielęgniarska,

- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu,

- udział w zajęciach dopasowanych odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestników pod okiem profesjonalnych animatorów, tj. warsztaty komputerowe, muzykoterapia, biblioterapia, i In.

- terapia ruchowa w formie gimnastyki usprawniającej grupowej i indywidualnej,

- warsztaty kulinarne,

- ciepły posiłek.

 

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC w Stargardzie

ul. Bolesława Limanowskiego 24;

Stargard 73-110

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 518 279 758

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin