W dniu 22 marca 2013 r. odbył się etap okręgowy XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przeznaczonej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Patronat honorowy nad XXI edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przyjęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowe Centrum ds. AIDS, Główny Inspektor Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Na terenie województwa do etapu szkolnego olimpiady przystąpiło 1.047 uczniów z 61 szkół.
W etapie okręgowym udział wzięło 16 uczestników reprezentujących placówki PCK: z Drawska Pomorskiego, Goleniowa, Gryfina, Kołobrzegu, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego, Wałcza i Szczecina.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań, natomiast komisja oceniła prace z przeprowadzonych akcji prozdrowotnych związanych tematycznie z promocją zdrowia, które uczniowie przeprowadzili w szkole, bądź w swoim lokalnym środowisku.
Po sprawdzeniu testu i prac z akcji prozdrowotnych nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

Czytaj więcej...

Kampania Prawda o AIDS - Przekaż ją dalej

8 maja 2002 roku Czerwony Krzyż rozpoczął ogólnoświatową Kampanię zwaną - "Prawda o AIDS. PRZEKAŻ JĄ DALEJ". Jej celem jest ograniczenie dyskryminacji osób zakażonych HIV / AIDS. Miliony wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie rozpoczęło czteroletnią kampanię walki z dyskryminacją. W tysiącach miejsc na Ziemi organizowane są pikniki, parady, pogadanki i wiele, wiele innych akcji mających na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV / AIDS oraz redukcji dyskryminacji osób z HIV / AIDS.

 W roku 2002 również Polski Czerwony Krzyż postanowił przyłączyć się do Kampanii. Pierwszym podjętym przez nas działaniem było zorganizowanie happeningu podczas Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej w Krajence. Cały festiwalowy dzień poświęcony był problematyce tej choroby i dyskryminacji osób nią dotkniętych. Działania w Krajence spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem tamtejszej społeczności lokalnej, uczestniczących Stowarzyszeń Krajowych, jak i Międzynarodowej Federacji. Opierając się na sukcesie tej propozycji w 2002 roku przygotowane zostały przez Zarząd Główny PCK i Krajową Radę Młodzieżową PCK założenia polskiej Kampanii "Prawda o AIDS. PRZEKAŻ JĄ DALEJ". W kilku miastach przeprowadzono jej pilotaż z okazji przypadającego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS. W ostatnim tygodniu listopada w szkołach przeprowadzone zostały prelekcje i zajęcia szkolne o tematyce AIDS, zostały zainstalowane wystawy zarówno w szkołach jak i centrach miast. W. dniu 1 grudnia w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu setki wolontariuszy PCK ustawiło przepiękne obrazy z płonących świec - olbrzymie symbole solidarności z osobami chorymi na AIDS.

Czytaj więcej...

W dniu 26 października 2012 etapem szkolnym rozpoczyna się XXI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, która przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Pytania w formie testów na etap szkolny będą przesłane do szkół przystępujących do konkursu tuż przed terminem eliminacji szkolnych.
Przypominamy, iż podstawą przystąpienia do etapu okręgowego olimpiady jest przygotowanie przez ucznia pracy opisowej z przeprowadzonych akcji prozdrowotnych, potwierdzonych podpisem i pieczątką dyrektora szkoły i opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu.
Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z regulaminem olimpiady.
Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXI edycji olimpiady.

 

Uchwała 15/2012 >>

Regulamin akcji >>

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin