Etap   rejonowy XXV  Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

 

       16 grudnia  2016 roku odbył się w siedzibie  Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie etap rejonowy XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, która skierowana jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  z  terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

Patronat honorowy  nad  XXV edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przyjęli: Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor Uniwersytetu Medycznego

w Łodzi, a głównym współorganizatorem ww. Olimpiady jest firma Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy olimpiady przystępujący do etapu rejonowego musieli zorganizować wydarzenie sportowe, wraz z fotograficzną rejestracją jego przebiegu i sporządzeniem dokładnego opisu. W ten sposób przygotowaną dokumentację należało złożyć w ZOO PCK w Szczecinie.

 

       Uczniowie rozwiązywali test składający się  z 30 pytań.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajęli  następujący uczniowie z terenu woj. zachodniopomorskiego:

        I      miejsce  zajęła          –  Jagoda Drapikowska   z  Gimnazjum  z Dobrej;

        II     miejsce  zajęła         –   Kornelia Cieślak z  Gimnazjum Nr 2  w ZSO w Nowogardzie;

       III   miejsce  zajął            –   Bartosz Bobik z Gimnazjum Nr 2  ZSP w Mostach.

                                                                                                                               

W kategorii szkół gimnazjalnych 3 pierwsze miejsca zajęli  następujący uczniowie z terenu miasta Szczecina:

        I      miejsce  zajęła         –   Emilia Domańska  z  Gimnazjum  Nr 42 w Szczecinie;

        II     miejsce  zajął          –   Adam Romanowski z  Gimnazjum Nr 14 w  ZSO Nr 6  w  Szczecinie;

        III   miejsce  zajęła         –   Zuzanna Psica z Gimnazjum Nr 32 w ZSO Nr 2 w Szczecinie.  

 

W  kategorii szkół gimnazjalnych z OR PCK Stargard:

       I miejsce zajął                  -    Michał Chawryło z Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie.

 

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego:

        I     miejsce zajął            –   Marcin Ogiewa  z I  LO  w  ZSO  w  Nowogardzie;

        II   miejsce zajęła          –   Wiktoria Deptuła  z  ZSP   w  Drawsku Pomorskim;

       III  miejsce zajęła          –    Alicja Zapłata  z  LO  w  Kamieniu Pomorskim. 

 

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Szczecina:

        I    miejsce zajęła          –    Joanna Ziółkowska      z XI  LO  w  Szczecinie;

        II   miejsce zajęła          –    Weronika  Bieniewicz  z IX LO   w Szczecinie;

       III  miejsce zajął            –    Jakub Kalisiak z II LO  w ZSO w Szczecinie.

 

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych z OR PCK Stargard

       I miejsce zajęła               -    Natalia Bukowska z I LO w Stargardzie

                                              

Wymienione osoby,  zajmujące pierwsze miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowały się do etapu  okręgowego  ww. olimpiady.

 

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali  dyplomy oraz nagrody książkowe  ufundowane przez ZOO PCK w Szczecinie. Pozostali uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali podziękowania za udział.

Zwycięzcy pierwszych miejsc w eliminacjach rejonowych przystąpią do etapu okręgowego  ww. olimpiady.

 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie pragnie poinformować, że w dniu 16 grudnia   2016 r. (piątek) o godz. 10.00  w siedzibie tut. Oddziału (al. Wojska Polskiego 63 – wejście od ul. Piłsudskiego)  - w Sali Multimedialnej na trzecim  piętrze odbędzie się etap rejonowy  XXV  edycji  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu Życia PCK dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

W załączeniu przesyłam formularz do etapu rejonowego olimpiady dot. potwierdzenia  przeprowadzenia  przez uczestnika olimpiady wydarzenia sportowego, który wypełniony i podpisany wraz z wersją papierową opisu  ww. wydarzenia wraz ze zdjęciami lub prezentacją należy złożyć lub przesłać do Wydziału Organizacyjnego  ZOO PCK w Szczecinie do dnia 14 grudnia br. według wytycznych regulaminu dot. etapu rejonowego (w załączniku uchwała nr 255  - o których mowa w Rozdz. 5, Dział IV, ust. 1, lit. b Regulaminu Olimpiady). Komplet dokumentacji z przeprowadzonego wydarzenia sportowego stanowi wejściówkę ucznia w dniu 16 grudnia na eliminacje etapu rejonowego.

 

 Jednocześnie miło nam poinformować, że patronat nad XXV edycją Olimpiady zgodzili się objąć: Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Na potwierdzenie pozostałych patronatów czekamy tj. Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, natomiast głównym partnerem ww. Olimpiady jest firma Coca-Cola Hellenic HBC Polska Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy uczestników wraz z opiekunami do udziału w olimpiadzie.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin