XXV  OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA  PROMOCJI  ZDROWEGO  STYLU  ŻYCIA PCK

Etap rejonowy

 

Szanowni Państwo,

 

dniu 16 grudnia   2016 r. (piątek) o godz. 10.00  w siedzibie tut. Oddziału (al. Wojska Polskiego 63 – wejście od ul. Piłsudskiego)  - w Sali Multimedialnej na trzecim  piętrze odbędzie się etap rejonowy  XXV  edycji  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu Życia PCK dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że komplet dokumentacji wraz z kartą, która potwierdza   zorganizowanie przez ucznia wydarzenia sportowego, stanowi wejściówkęna eliminację etapu rejonowego.

Wypełnioną i podpisaną kartę potwierdzającą wydarzenie sportowewraz z wersją papierową opisu  ww. wydarzenia  ze zdjęciami lub prezentacją należy złożyć lub przesłać do Wydziału Organizacyjnego  ZOO PCK w Szczecinie do dnia 14 grudnia br.

Jednocześnie miło nam poinformować, że patronat nad Olimpiadą objęli: Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor UniwersytetuMedycznego w Łodzi, natomiast głównym partnerem ww. Olimpiady jest firma Coca-Cola Hellenic HBC Polska Sp. z o.o.

Dla laureata etapu centralnego w kategorii ponadgimnazjalnej Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przekazał indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Serdecznie zapraszamy zwycięzców etapu szkolnego wraz  z opiekunami do udziału w olimpiadzie.

Z  czerwonokrzyskim pozdrowieniem. 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin