Image1\
 
 

      W ramach obchodów „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca” oraz Tygodnia z PCK został przeprowadzony Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Jego organizatorem jest  Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie. Patronat honorowy nad XXI Okręgowym Konkursem Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym przyjął Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

                

      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegał w nowej formule organizacyjnej, był jednoetapowy – tylko  na szczeblu  okręgu. Zgodnie z  regulaminem konkursu poszczególne placówki  ZOO PCK mogły zgłaszać uczniów według zawartych w nim zapisów. W sumie w konkursie mogło wziąć udział 27 uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Okazało się, że tym roku do rozwiązania pisemnego testu zawierającego 30 pytań przystąpiło tylko  6 uczestników.

 Uczestnicy  musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących  międzynarodowego  prawa dotyczącego konfliktów  zbrojnych, w tym 4 Konwencji Genewskich  i 3 Protokołów Dodatkowych do Konwencji  Genewskich oraz orientacją w zakresie bieżących informacji  medialnych z miejsc gdzie mamy do czynienia z konfliktami czy klęskami żywiołowymi.

Tegoroczny Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym rozpoczął Paweł Krzysiek szef oddziału komunikacji społecznej Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii. W krótkim filmie nagranym w Damaszku opowiedział o roli jaką spełnia ta organizacja na terenach objętych wojną, zachęcił uczestników konkursu do poszerzania wiedzy na temat MPH i życzył im sukcesów. Jego wypowiedź uświadomiła młodzieży jak praktycznie stosowane są prezentowane w pytaniach konkursowych zapisy prawa humanitarnego.

                             

         Podsumowując w tegorocznym konkursie  pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:

 

I Miejsce              - Aleksandra Januszkiewicz   - 24 pkt. z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu;

II Miejsce             - Marcin Ogiewa                     - 22 pkt. z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie;

III Miejsce            - Alicja Maczyszyn                  - 21 pkt. z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu;

 

                        Słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą  w dziedzinie  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz ich opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu.

Zwycięzcy  trzech  pierwszych miejsc w Konkursie  z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym otrzymali  dyplomy  wraz  z  nagrodami w postaci sprzętu elektronicznego: czytnika e-book, głośnika bezprzewodowego, Powerbanku ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także nagrody książkowe ufundowane przez ZOO PCK w Szczecinie.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja oceniająca, której serdecznie  dziękujemy za pracę włożoną w jego realizację  oraz  pomoc w szerzeniu edukacji w dziedzinie MPH.

Imprezę umilił i uatrakcyjnił miły poczęstunek w formie cateringu zasponsorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zwycięzcom konkursu  gratulujemy, a na ręce Pana Marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na ręce Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, składamy gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu tego czerwonokrzyskiego przedsięwzięcia.

 

               Uczniów już dzisiaj zapraszamy do udziału w Konkursie z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym w przyszłym roku.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin