Image1\
 
 

095W dniu 12 maja br. odbyła się XVI okręgowa edycja konkursu upowszechniającego wiedzę z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Patronat honorowy nad XVI Okręgowym Konkursem przyjęła Pani Anna Mieczkowska członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Do etapu okręgowego przystąpiło 8 uczestników.

Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący uczniowie:

I Miejsce - Sebastian Kucharzewski  23 pkt. + 3 z XI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie;
II Miejsce - Kamila Madej  23 pkt. + 2 z Zespołu Szkól Agrotechnicznych w Sławnie;
III Miejsce - Aleksandra Wasyluk  18 pkt. + 5 z Zespołu Szkół Nr 1 w Koszalinie;

Uczestnicy etapu okręgowego konkursu MPH rozwiązywali test pisemny zawierający 30 pytań.
Uczniowie przystępując do testu musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i MPH, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, w tym 4 Konwencji Genewskich i 2 Protokołów Dodatkowych do Konwencji Genewskich oraz bieżącą wiedzą medialną w dziedzinie najnowszych spraw i konfliktów dotyczących MPH.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy wraz z nagrodami w postaci markowych piór do pisania ufundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz wydawnictw książkowych od ZOO PCK w Szczecinie.

Słowa uznania należą się uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz ich opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu.
Pozostali uczestnicy za udział w konkursie a opiekunowie za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska w składzie: Pani Krystyna Domańska, Pani Mirosława Szymosiuk, Pani Monika Anweiler i Pan Jacek Kowalewski.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy, a na ręce Pana Marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a przede wszystkim p. Annie Mieczkowskiej – członkowi Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego składamy gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu czerwonokrzyskiego przedsięwzięcia.

Warto wiedzieć, że konkurs okręgowy poprzedzony został eliminacjami rejonowymi, które w dniu 13 kwietnia br. przeprowadziły placówki PCK w: Drawsku Pomorskim, Goleniowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie i Wałczu.
W konkursie udział wzięło we wszystkich jego etapach około 159 uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

 Galeria zdjęć >> 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin