Image1\
 
 

Plakat akcji17 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się spotkanie przedstawicieli siedmiu publicznych i pozarządowych organizacji i instytucji, w wyniku którego podpisany zostanie list intencyjny (o godzinie 13.30) w sprawie upowszechniania wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (konfliktów zbrojnych) i praw człowieka.

Współpracę nawiążą: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „lus et Ratio”, fundacja Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Szczecinie.

Działania partnerów tej inicjatywy będą skierowane do studentów i wykładowców nauki prawa, uczniów i nauczycieli, żołnierzy, a także szerokiej publiczności. Celem współpracy będzie upowszechnianie wiedzy prawniczej, w szczególności w kontekście doświadczeń Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców. U źródeł przedsięwzięcia leży przekonanie, że upowszechnianie tego rodzaju wiedzy może wspomóc kształtowanie prospołecznych, prodemokratycznych postaw wśród różnych grup społecznych, a także rozwój naukowy i zawodowy odbiorców.
Formuła partnerstwa jest otwarta i może obejmować współorganizowanie wykładów, konferencji, pokazów filmowych, konkursów, a także rozpowszechnianie - w tym poprzez internet - materiałów naukowych, publicystycznych i informacyjnych, na przykład z zakresu metodyki nauczania.

Pierwsza prelekcja z serii czterech wykładów pod wspólnym hasłem: ”Czego śledztwa IPN uczą prawników?” odbędzie się przed podpisaniem listu intencyjnego w dniu 17.04.br. o godzinie 12.00, Sala nr 217 - wykład poprowadzi dr Andrzej Ossowski pt. „Metody identyfikacji ofiar wojen i systemów totalitarnych’.

Kolejne wykłady z serii:

* 23 kwietnia 2012 r. - Prokurator Marek Rabiega z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie przybliży zainteresowanej publiczności prawno-karne aspekty rozliczania ze zbrodni nazistowskich na przykładzie dwóch śledztw Oddziałowej Komisji dotyczących "warszawskiego pierścienia śmierci" oraz "ośrodka eutanazji w zamku Hartheim";

* 15 maja 2012 r. - prok. Marek Rabiega, - "Równi wobec prawa. Problematyka ścigania zbrodni nazistowskich i zbrodni sowieckich popełnionych wobec obywateli polskich w latach 1939-1945";

* 29 maja 2012 r. - dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (naczelnik Oddziału Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu), - "Golgota wrocławska".

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin