Image1\
 
 

      W ramach obchodów „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca” oraz Tygodnia z PCK został przeprowadzony Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Jego organizatorem jest  Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie. Patronat honorowy nad XXI Okręgowym Konkursem Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym przyjął Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pani Magdalena Zarębska-Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

                

      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegał w nowej formule organizacyjnej, był jednoetapowy – tylko  na szczeblu  okręgu. Zgodnie z  regulaminem konkursu poszczególne placówki  ZOO PCK mogły zgłaszać uczniów według zawartych w nim zapisów. W sumie w konkursie mogło wziąć udział 27 uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Okazało się, że tym roku do rozwiązania pisemnego testu zawierającego 30 pytań przystąpiło tylko  6 uczestników.

 Uczestnicy  musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących  międzynarodowego  prawa dotyczącego konfliktów  zbrojnych, w tym 4 Konwencji Genewskich  i 3 Protokołów Dodatkowych do Konwencji  Genewskich oraz orientacją w zakresie bieżących informacji  medialnych z miejsc gdzie mamy do czynienia z konfliktami czy klęskami żywiołowymi.

Tegoroczny Konkurs z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym rozpoczął Paweł Krzysiek szef oddziału komunikacji społecznej Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii. W krótkim filmie nagranym w Damaszku opowiedział o roli jaką spełnia ta organizacja na terenach objętych wojną, zachęcił uczestników konkursu do poszerzania wiedzy na temat MPH i życzył im sukcesów. Jego wypowiedź uświadomiła młodzieży jak praktycznie stosowane są prezentowane w pytaniach konkursowych zapisy prawa humanitarnego.

                             

Czytaj więcej...

CZERWONY KRZYŻ ZNAKIEM NADZIEI

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczyna nową kampanię pt. „Czerwony krzyż znakiem nadziei”. Jej celem jest budowanie pozytywnego wizerunku naszej organizacji niosącej pomoc wszystkim poszkodowanym bez względu na ich pochodzenie, rasę, religię czy płeć.

Czytaj więcej...

XX Jubileuszowa edycja Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża  z Upowszechniania  Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym 7 maja 2016 roku.

 

W 2016 roku Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie jest organizatorem XX Jubileuszowej   edycji Okręgowego Konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża  z Upowszechniania  Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

 Z radością pragniemy  poinformować, że  w ramach świętowania obchodów  „Tygodnia   PCK”  i   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   7  maja   br.  odbędzie się w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału,tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna ww. konkurs, który skierowany jest  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

W dniu 16 maja 2015 roku w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie w ramach obchodów   „Światowego  Dnia   Czerwonego   Krzyża  i Czerwonego   Półksiężyca”  tradycyjnie zorganizowano XIX Okręgowy  Konkurs z Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.    
 
PCK  w:  Kołobrzegu,  Stargardzie  Szczecińskim i  Szczecinie.  
 
W konkursie udział wzięło we wszystkich jego etapach około 37 uczniów z 14 szkół  województwa zachodniopomorskiego.
              
Do etapu okręgowego przystąpiło 7  uczestników  ze szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwsze trzy   miejsca zajęli następujący uczniowie:
 
I Miejsce       -   Łukasz Zienowicz     25 pkt.   z  Liceum Ogólnokształcącego Nr  5  w Szczecinie;
II Miejsce      -   Patrycja Romanko     22 pkt.   z  Liceum Ogólnokształcącego Nr  1  w Kołobrzegu;
III Miejsce     -   Michał Skórski       24 pkt.   z  XIV  Liceum  Ogólnokształcącego  w Szczecinie;
 
Uczestnicy etapu okręgowego  konkursu  MPH  rozwiązywali  test  pisemny zawierający 30 pytań, podczas którego musieli wykazać się znajomością historii Czerwonego Krzyża i MPH, ponadto wiedzą z zagadnień dotyczących międzynarodowego  prawa konfliktów  zbrojnych, w tym   4   Konwencji   Genewskich   i  2   Protokołów  Dodatkowych do Konwencji  Genewskich  oraz bieżącą wiedzą   medialną  w  dziedzinie   najnowszych spraw i  konfliktów dotyczących MPH.
             
Słowa uznania należą się uczestnikom konkursu, którzy wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz ich opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu. 
 
Zwycięzcy  trzech  pierwszych miejsc w konkursie  otrzymali  dyplomy  wraz  z  nagrodami w postaci: Smartfonu, czytnika E-book oraz słuchawek bezprzewodowych ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także nagrody książkowe ufundowane przez ZOO PCK w Szczecinie. 
 
Nad  przebiegiem   konkursu  czuwała  komisja  oceniająca, której  serdecznie  dziękujemy za pracę włożoną w jego realizację  oraz  pomoc w szerzeniu wiedzy w dziedzinie MPH.
Imprezę  umilił  i  uatrakcyjnił  smaczny  poczęstunek  w  formie  cateringu  zasponsorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Zwycięzcom konkursu  gratulujemy, a na ręce Pana Marszałka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, składamy gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu czerwonokrzyskiego przedsięwzięcia, życząc   jednocześnie wiele satysfakcji z podejmowanych działań.
 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział  i pomoc w realizacji  konkursu i serdecznie zapraszamy uczniów w przyszłym roku do jego  jubileuszowej XX edycji.
Zachodniopomorski  Oddział  Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie uprzejmie informuje, że  w ramach obchodów   „Tygodnia   PCK” z okazji   „Światowego   Dnia   Czerwonego   Krzyża   i  Czerwonego   Półksiężyca”  w   dniu   16  maja   br.  w  godzinach  od  11.00   do  14.00 w siedzibie tut. Oddziału, tj. al. Wojska Polskiego 63  (wejście od ul. Piłsudskiego) III piętro, sala multimedialna odbędzie się  XIX  edycja Konkursu PCK z Upowszechniania  Wiedzy Międzynarodowego Prawa Humanitarnego  na  szczeblu  okręgowym.
 
Konkurs skierowany jest  do  młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym udział  weźmie  9 uczestników   reprezentujących  szkoły   z rejonów: Kołobrzegu,  Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.
 
Celem Konkursu jest najszersze spopularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu historii  Czerwonego Krzyża i MPH, a zwłaszcza zasad i norm prawnych dotyczących praw człowieka, które powinny być przestrzegane  w czasie wojny. Uczniowie muszą wykazać się również   znajomością   czterech  Konwencji  Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r.1949r.  i  dwóch protokołów dodatkowych do Konwencji Genewskich z 1977 r. oraz wiedzą prasową i medialną w tym zakresie. 
          
Uczestnicy  będą rozwiązywali   w formie pisemnej  test składający się z 30 pytań. 
 
Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin