Image1\
 
 
„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”
 
Uprzejmie informujemy, że Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Krecik ogłosił na rok szkolny i akademicki 2019/2020 XVII Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Turniej trwa od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r.
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim na formularzu zgłoszenia. W Turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych. Więcej informacji w Regulaminie.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin