Image1\
 
 

010W dniu 26 czerwca 2010 r. w czasie imprezy "Lato z Sydonią" odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Rejonową Radę HDK PCK w Stargardzie Szczecińskim (Legenda Sydonii na www.marianowo.pl) Poboru krwi dokonała ekipa z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dzięki uprzejmości Pani Wójt gminy Marianowo - Elżbiety RINK mogliśmy po raz pierwszy włączyć się z akcją poboru krwi na terenie powyższej gminy. Dostaliśmy zaproszenie na przyszłość, za co bardzo dziękujemy władzom gminy. Krew pobrano od 24 osób w ilości 10800 ml. Chętnych było więcej, ale z powodów niedyspozycji zdrowotnych w tym dniu osoby te nie mogły oddać swojej cząstki krwi. Ładnym przykładem dla mieszkańców gminy Marianowo było oddanie krwi przez męża pani wójt. Z ramienia gminy duży wkład pracy w akcję oddała Pani Jolanta Zygadło, która wykonała okolicznościowe zapinki dla osób oddających krew po raz pierwszy. Przedstawicielami RR HDK PCK organizującymi akcję byli Jerzy Bochenek, Renata Wojtakajtis, Marek Wojtakajtis, Kazimiera Niciejewska. Dobre początki współpracy z gminami za nami i perspektywa dalszej współpracy przed nami.
Mini fotorelacja...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin