Klub Seniora  powstał przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyżu w 2014 roku z inicjatywy Zarządu i emerytowanych pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża w szczecinie.

 Przez 3 lata funkcjonował pod nazwą Cafe Senior 2 . Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w roku 2017 przeprowadzono w pomieszczeniach klubu  gruntowny remont.

 Dostosowano pomieszczenia do potrzeb realizacji Programu Wieloletniego na lata 2015-2020. Od 2018 roku klub działapod nazwąKlub Seniora +. Placówka działa dzięki dotacjom od Wojewody Zachodniopomorskiego i Gminy Miasto Szczecin.

 Klub Senior+ skierowany  jest  przede  wszystkim do osób nie aktywnych zawodowo, często samotnych w wieku 60+ zamieszkałych w najbliższej okolicy - Szczecin Śródmieście. Klub jest miejscem, w którym  seniorzy czują się bezpiecznie, otoczeni przyjazną, domową atmosferą. Realizują swoje zainteresowania , nawiązują przyjaźnie, spędzają efektywnie czas. Głównym celem Klubu jest aktywizacja osób starszych, których status społeczny jest  marginalizowany i niedoceniany.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA+ ?

  • Osoby w wieku 60+, mieszkańcy Szczecina

 

OFERTA KLUBU SENIORA+

-          podstawowa opieka pielęgniarską(np. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru, edukacja prozdrowotna);

-          warsztaty kulinarne(połączone z edukacją nt. zdrowego odżywiania się - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora);

-          terapię ruchem(połączoną z edukacją nt. sprawności fizycznej - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora z możliwością aktywności indywidualnej);

-          zajęcia plastyczne(zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora);

-          konsultacje prawne(prowadzone przez prawnika);

-          konsultacje inne (np. prowadzone przez policjanta z wydziału ds. prewencji);

-          wyjścia na basen:

-          wyjścia do kina, Teatru, wyjazdy na zorganizowane wycieczki:

-          kawiarenkę Internetową (możliwość korzystania z komputera, czytania audiobooków);

-          warsztaty komputerowe:

-          Inne (np. możliwość organizacji spotkań świątecznych, imprez okolicznościowych, wycieczek, pikników).

-          warsztaty fotograficzne,

-          warsztaty ekologiczne,

-          warsztaty muzyczne,

-          zajęcia z wizażu i urody

-          nowością są warsztaty z treningu pamięci , spostrzegawczości, logicznego myślenia prowadzone wg

           najnowszych światowych programów dla osób starszych:

-         kursy językowe:

-         warsztaty florystyczne:

 

DOSTĘPNOŚĆ KLUBU SENIORA+

-          Klub Senior+ otwarty dla naszych Seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 08-16, warsztaty odbywają się wg ustalonego harmonogramu.

 

 

 

 

KLUB SENIOR+ / sierpień 2018r.        KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00

 

PONIEDZIAŁEK

 

      WTOREK

 

      ŚRODA

 

   CZWARTEK

 

     PIĄTEK

 

 

01.08.2018

 

10.30- komputery

12.00  trening pamięci

Grupa II

02.08.2018

 

10.00- 13.00 warsztaty florystyki

03.08.2018

 

10.00- zajęcia manualne- plastyka

 

 

06.08.2018

 

11.00 joga

 

 07.08.2018

 

10.00 angielski

12.00 niemiecki

 

08.08.2018

 

10.30- komputery

12.00  trening pamięci grupa I

09.08.2018

 

10.00 warsztaty kulinarne grupa I

 12.00 warsztaty kulinarne grupaII

 

10.08.2018

 

11.00 tańce

 

13.08.2018

 

11.00 joga

 

 

14.08.2018

 

10.00 angielski

12.00 niemiecki

13.45 – zajęcia manualne z panią Terenią

 

15.08.2018

 

ŚWIĘTO PAŃSTWOWE

16.08.2018

 

 

 

17.08.2018

18.08- 20.08.2018 wyjazd do Warszawy- udział w Paradzie Seniorów

 

 

 20.08.2018

 

 

 

 

21.08.2018

 

12.00 niemiecki

 

 16.45

KINO ( zapisy)

 

 

22.08.2018

 

10.30- komputery

 

23.08.2018

 

10.00 warsztaty kulinarne grupa I

 10.00 warsztaty kulinarne grupa II

 

24.08.2018

 

27.08.2018

 

11.00 joga

 

 

28.08.2018

 

10.00 angielski

12.00 niemiecki

 

29.08.2018

 

10.30- komputery

 

30.08.2018

 

Wycieczka( zapisy)

31.08.2018

 

 

 


SIEDZIBA KLUBU SENIORA+

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 63, III piętro (budynek z windą)

 

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA+

  • Osoby zainteresowanie członkostwem w Klubie prosimy o kontakt z Koordynatorem/opiekunem Klubu, telefon kontaktowy: 91/4337302.
  • Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu.
  • Zasady udziału i członkowstwa w Klubie zostały zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Klubu Seniora+ (dostępny w zakładce Regulamin). Wzór deklaracji przystąpienia do Klubu jest integralną częścią Regulaminu.
  • Liczba miejsc/członkostwa w Klubie jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń
  • Zapisy na rok 2019- przyjmowane będą w styczniu 2019r.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin