Klub powstał przy Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyżu w 2014 roku. Klub Senior+ skierowany  jest  przede  wszystkim do osób w wieku 60+ zamieszkałych w najbliższej okolicy - Szczecin Śródmieście. Dzięki realizacji zadania publicznego „Wolontariat+60 w PCK” współfinansowanego przez Województwo Zachodniopomorskie stworzona została  placówka, z której skorzystać mogła na początku 20 osobowa grupa osób starszych i osamotnionych, wymagających działań aktywizujących, edukacji zdrowotnej i społecznej.

Pozyskane w ramach tego projektu fundusze pozwoliły m.in. na przeprowadzenie remontu sanitariatów (WC i łazienka) dostosowując je do potrzeb osób starszych.

Klub jest miejscem, w którym  seniorzy czują się bezpiecznie, otoczeni przyjazną, domową atmosferą i łatwym dostępem. Członkami Klubu Seniora+ są przede wszystkim emerytowani działacze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, którzy do współdziałania zapraszają także innych seniorów, często sympatyków PCK.Głównym celem Klubu jest aktywizacja osób starszych, których status społeczny jest  marginalizowany i niedoceniany.

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA+ ?

  • Osoby w wieku 60+, mieszkańcy Szczecina

 

OFERTA KLUBU SENIORA+

-          Podstawowa opieka pielęgniarską(np. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru, edukacja prozdrowotna);

-          Warsztaty kulinarne(połączone z edukacją nt. zdrowego odżywiania się - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora);

-          Terapię ruchem(połączoną z edukacją nt. sprawności fizycznej - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora z możliwością aktywności indywidualnej);

-          Zajęcia plastyczne(zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora);

-          Konsultacje prawne(prowadzone przez prawnika);

-          Konsultacje inne (np. prowadzone przez policjanta z wydziału ds. prewencji);

-          Wyjścia na basen(karnety na agua aerobic);

-          Kawiarenkę Internetową (możliwość korzystania z komputera, czytania audiobooków);

-          Inne (np. możliwość organizacji spotkań świątecznych, imprez okolicznościowych, wycieczek, pikników).

-          warsztaty fotograficzne,

-          warsztaty ekologiczne,

-          warsztaty muzyczne,

-          zajęcia z wizażu i urody

 

DOSTĘPNOŚĆ KLUBU SENIORA+

-          Klub Senior+ otwarty dla naszych Seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, warsztaty odbywają się wg ustalonego harmonogramu.

 

SIEDZIBA KLUBU SENIORA+

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 63, III piętro (budynek z windą)

 

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA+

  • Osoby zainteresowanie członkostwem w Klubie prosimy o kontakt z Koordynatorem/opiekunem Klubu, telefon kontaktowy: 91/4337302.
  • Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu.
  • Zasady udziału i członkowstwa w Klubie zostały zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Klubu Seniora+ (dostępny w zakładce Regulamin). Wzór deklaracji przystąpienia do Klubu jest integralną częścią Regulaminu.
  • Liczba miejsc/członkostwa w Klubie jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin