25 maja przed sklepem Bricomarche w Złocieńcu odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w ramach  X edycji ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Zbieramy Krew dla Polski". Akcja została objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Złocieńca Krzysztofa Zacharzewskiego.

W ramach tego działania przeprowadzono:

- pobór krwi w mobilnym punkcie poboru krwi – krew oddało 14 osób, w tym 10 osób krew oddało po raz pierwszy,

- konkurs rysunkowy z nagrodami,

- sprawdzian wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie w formie krzyżówki,

- pomiar ciśnienia,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- konkurs na hasło promujące honorowe oddawanie krwi,

- rozdawnictwo materiałów promocyjnych.

W akcji wzięło udział ok. 50 osób. Wszyscy uczestnicy konkursów nagradzani byli upominkami.

W przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych działań pomogli:

- Kazimierz Dziechciowski – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, członek Klubu Senior+ przy ZOO PCK w Szczecinie,

- wolontariusze z Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w osobach: Dominika Kot, Paulina Rzepnikowska, Martyna Trzcińska, Kasia Jandzio, Hubert Dobrowolski, Mateusz Czyskowski, Nikola Bardabusz, Katarzyna Góra pod nadzorem Joanny Springer,

- Iwona Baryła Instruktor Wydziału Organizacyjnego ZOO PCK w Szczecinie,

- Tomasz Kujawa stażysta w ZOO PCK.

Słowa podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia akcji „Zbieramy krew dla Polski”w Złocieńcu.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin