W związku z realizacją zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora” w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, zapraszamy do współpracy Pracownie Architektoniczne. Więcej informacji w załączniku. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 18.09.2017r do godziny 12.00

Wakacje nasi Seniorzy spędzili aktywnie. Umiejętności nabyte na warsztatach fotograficznych mogli wykorzystać podczas naszych wycieczek robiąc fantastyczne zdjęcia. Wszyscy bawiliśmy się dobrze, pogoda i humory tez nam dopisywały. Zaczynamy drugą część naszego projektu i  zapraszamy do udziału w zajęciach. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

 

Od maja 2017 r. rusza nowa edycja programu: Integracja i aktywizacja osób starszych współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach klubu Cafe Senior 2. W najbliższych dniach podamy szczegóły.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin