Szanowni Państwo,

 

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację na XXIII Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Kurs odbędzie się w dniach 20–24 kwietnia 2020r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne.

Program obejmuje, m.in.:

• międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;

• niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;

• ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;

• implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

 

Więcej informacji na temat Szkoły znajdują się na stronie internetowej PCK pod linkiem - https://pck.pl/aktualnosci/xxiii-szkola-miedzynarodowego-prawa-humanitarnego .

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin