ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA UHONOROWANY PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODZNAKĄ HONOROWĄ  PRIMUS IN AGENDO

 

W dniu 22 listopada br. podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, p. Anna Myślińska- Członek Zarządu Zachodniopomorskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie odebrała Odznakę Honorową PRIMUS IN AGENDO (PIERWSZY W DZIAŁANIU) przyznaną Zachodniopomorskiemu  Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom  za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do rozwoju społecznego.

Dla nas jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania postawy, ale również docenia nasze inicjatywy, a także rzetelność i ofiarność w podejmowanych działaniach.

Chcielibyśmy podziękować za wysoką ocenę pracy Polskiego Czerwonego Krzyża, a zwłaszcza pomocy  jaką  niesie już od 100 lat społeczeństwu województwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim tym, którzy są dotknięci ubóstwem, bezdomnością, niedożywieniem, samotnością, chorobą czy innego rodzaju wykluczeniem.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin