ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW SZCZECINA I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO !
 
na akcję plenerową, która odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie w godzinach 11.00-15.00. 
 
  • Celem projektu jest edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:
  • promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych (unikanie używek, praktyki zdrowotne: higiena, aktywność fizyczna i psychiczna, wizyty kontrolne u lekarzy i samokontrola);
  • wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się,  planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych, planowanie jadłospisu, opracowanie diety.
  • szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa - stworzona przez Polski Czerwony Krzyż idea honorowego krwiodawstwa przez 61 lat zrzeszyła miliony osób oddających bezinteresownie krew dla ratowania życia bliźnim;
  • dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej.
  • integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.
 
W ramach akcji plenerowej odbędzie się:
  • pomiar poziomu cukru,  pomiar ciśnienia, porady dietetyka, degustacja zdrowej przekąski i in.
  • aktywna promocja honorowego krwiodawstwa (kluby HDK PCK), które zaprezentują dorobek działalności oraz będą zachęcać do oddawania krwi. 
  • konkurs prawda/fałsz o honorowym krwiodawstwie oraz historii PCK z miłymi upominkami.
  • prezentacja stowarzyszeń popularyzujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. 
 
Akcje plenerowa organizowana jest w ramach umowy o realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin pod tytułem „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA”
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin