ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW SZCZECINA I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO !
 
na wystawę plenerową w dniach 30.04-30.05.2019 r. w Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie (Jasne Błonia przy Urzędzie Miasta), pn. „HISTORIA ZNANA I NIEZAPOMNIANA NA PRZESTRZENI 100 LAT”, która ilustruje historię stuletniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i demonstruje współuczestnictwo naszej organizacji  w rozwój ziem Pomorza Zachodniego. Chcemy by nasi mieszkańcy, Ci nowi i tu urodzeni, którzy żyją tu i pracują wiedzieli, iż  to Polski Czerwony Krzyż był ściśle związany z tworzeniem niepodległego bytu II Rzeczpospolitej, a po II wojnie światowej był organizacją wspierającą życie Polaków (i nie tylko) na Pomorzu Zachodnim. Wraz ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi pojawiły się nowe problemy i uwarunkowania dotyczące naszej pracy. Rozszerzyła się znacznie sfera ubóstwa społecznego, w tym bezrobocie i bezdomność. Wzrosła liczba niedożywionych dzieci w rodzinach, szkołach i placówkach oświatowych. Polski Czerwony Krzyż usiłuje sprostać oczekiwaniom społecznym. W nowych formach uczestniczy w pomocy potrzebującym. Odwołuje się do ofiarności społecznej, organizuje akcje, poszukuje sponsorów do wielu charytatywnych przedsięwzięć. Działania Zachodniopomorskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością wczoraj i dziś !
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin