XIII edycja Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” 2018
na szczeblu okręgowym rozstrzygnięta.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie serdecznie dziękuje jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, które uczestniczyły w XIII edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie” pod tytułem  Ognisty Ratownik – Gorąca Krew. Informujemy, że w dniu 21 stycznia br. w siedzibie tut. Oddziału Komisja Problemowa ds. Honorowego Krwiodawstwa dokonała oceny realizacji programu na szczeblu okręgowym oraz wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

 W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiło 5 jednostek tj. 4 Jednostki PSP oraz 1 Jednostka OSP. Sprawozdanie przedłożyły tylko Jednostki PSP.
W efekcie realizacji Programu od 01.01. do 14.12.2018 r. pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 110,800 litrów krwi.

 

Analiza danych dostarczonych z Jednostek pozwoliła wyłonić:

 

W kategorii  – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

Zdobywcę I miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie

Zdobywcę II miejsca – Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie

Zdobywcę III miejsca – Komenda Miejska PSP w Szczecinie

 

W kategorii  – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:

- Piotr Grotek z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie

 

Komisja w ocenie jednostek PSP brała pod uwagę wskaźnik „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”. Natomiast w ocenie zaangażowania strażaków indywidualnych uwzględniono zakres działań promocyjnych i organizacyjnych oraz efektywność podejmowanych działań.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin