Uprzejmie informujemy, że Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Krecik ogłosił na rok szkolny i akademicki XVI Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”Turniej trwa od 01.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim na formularzu zgłoszenia. 

W Turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych. Więcej informacji w Regulaminie.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin