Konkurs prac naukowych i. prof. Remigiusza Bierzanka przeprowadzany jest przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK.  

Każdego roku pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk ubiegać się o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Konkurs realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Termin nadsyłania prac: 15 października 2019 r.

 

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

 

Prace należy przesłać na adres:

Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, nr tel organizatora: (22) 32 61 210
lub Zachodniopomorski  Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, nr tel: 91/ 433 73 02

 

Pliki do pobrania:

Regulamin XXI edycji Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka

Karta zgłoszeniowa do XXI edycji Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka

Informacje na temat profesora Remigiusza Bierzanka

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin