19 grudnia w Koalicji Organizacji Pozarządowych: Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie oraz Domu Kultury „Słowianin” po raz kolejny zorganizowano Wigilię dla osób bezdomnych, starszych i samotnych.

         Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Wojewoda Zachodniopomorski  Tomasz Hinc.

         W uroczystości, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie wzięło udział 400 osób. Dla większości była to jedyna okazja, aby w godny sposób móc spędzić tę jedyną, niepowtarzalną wieczerzę. Tradycyjna kolacja i świąteczna atmosfera sprawiły, że było to spotkanie wyjątkowe. Każdy uczestnik wigilijnego spotkania otrzymał paczkę żywnościową, która chociaż w minimalnym stopniu zapewniła pomoc żywnościową w tym szczególnym  dla wszystkim okresie.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację Wigilii dla osób bezdomnych, starszych i samotnych, a także tym wszystkim, którzy swoimi datkami i darami przyczynili się do zrealizowania paczek świątecznych.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin