7-8 grudnia oraz 14-15 grudnia 2018r. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie przeprowadził akcję w sklepach Tesco i Stokrotka w ramach pozwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2015/803/OR pod nazwą „Czerwonokrzyska Gwiazdka” .

Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek, a do koszy dary w postaci artykułów spożywczych. Dzięki ofiarności mieszkańców Szczecina, udało się zebrać kwotę
574,39 zł. oraz artykuły spożywcze na kwotę 720,50 zł.

Środki finansowe były wkładem w organizację Wigilii dla 400 osób bezdomnych, starszych i samotnych, która odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie.

Spotkanie Wigilijne zostało zorganizowane w koalicji organizacji pozarządowych: Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie oraz Domu Kultury „Słowianin”.

Jak co roku z  zebranych do koszy produktów żywnościowych przygotowano paczki świąteczne dla podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wszystkim Darczyńcom o wielkich sercach gorąco dziękujemy.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin