Tradycyjnie, jak co roku, na uroczystej Gali Wolontariatu spotkali się Honorowi Dawcy Krwi i Wolontariusze z całego regionu.

 

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowego stylu życia na przestrzeni 100 lat”, finansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, 19 października w Teatrze Polskim - Scena na Łasztowni odbyła się wspomniana uroczystość. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

 

Przybyłych na Galę gości powitał Wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Przemysław Małecki,  przypominającsłowa prekursora Czerwonego Krzyża Henryego Dunanta: „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”. Szczególnie ciepłe słowa, w związku z Jubileuszem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonego w 2018 roku, skierował do Honorowych Dawców Krwi i sympatyków Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK, dziękując im za piękną postawę, za szlachetność i solidarność w cierpieniu z drugim człowiekiem.

Wyrazy uznania i wdzięczności przekazał zebranym obecny na uroczystości Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, również oddający honorowo swoją krew. 

 

Przypomnijmy, że w 1948 roku przy Szpitalu Unii Lubelskiej, w tym czasie Polskiego Czerwonego Krzyża, powstała pierwsza na Pomorzu placówka krwi pod nazwą „Stacja Przetaczania i Konserwacji Krwi”.Od 1949 roku PCK zmuszony został do przekazania swoich placówek służby zdrowia – Państwowej Służbie Zdrowia.

Początki lat 60-tych w działalności PCK na Pomorzy Zachodnim – to  czas  organizowania pierwszych Klubów Honorowych Dawców Krwi.

 

Podczas jubileuszowej uroczystości za dotychczasową działalność i zaangażowanie uhonorowano członków PCK oraz instytucje wspierające działalność PCK. Wręczono Odznaki Honorowe „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, wyróżnienia czerwonokrzyskie - Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, wyróżnienie „Kryształowe Serce” oraz Medale 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego  Krzyża. W sumie wręczono 99 odznaczeń.

Ponadto podczas uroczystości podsumowano na szczeblu okręgowym XV edycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod nazwą „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz akcje promocyjne połączone z poborem krwi i wystawami obrazującymi wkład organizacji Czerwonego Krzyża w tworzeniu na Pomorzu Zachodnim służby zdrowia, a także konkursem wiedzy dotyczącym 100.letniej działalności organizacji.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. długoletni członkowie, wolontariusze i pracownicy organizacji PCK, w tym:

·    przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, realizujący cele statutowe PCK, jakimi jest ochrona zdrowia i życia, działania w zakresie  pomocy społecznej oraz upowszechniania idei humanitaryzmu i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,

·    Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, 

·    wolontariusze zaangażowani w działania w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia,

·    prezesi Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża,

·    przedstawiciele szkół - laureaci Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”,

·    przedstawiciele służby krwi,

·    przedstawiciele innych organizacji i instytucji współpracujących z PCK i wspierających działania PCK w zakresie upowszechniania honorowego krwiodawstwa, promocji zdrowia oraz opieki i pomocy specjalnej.

 

Galę zakończyło przedstawienie zatytułowane „Od Hemara do Kofty, czyli polski pejzaż kabaretowy” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego.

 

Wszystkim obecnym na uroczystości, zarówno krwiodawcom, działaczom i propagatorom Honorowego Krwiodawstwa, jak również przyjaciołom i sympatykom PCK serdecznie dziękujemy.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin