XV edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, rok szkolny i akademicki 2017/2018 rozstrzygnięta.

Wyniki etapu okręgowego

Komisja Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły, wyłoniła laureatów na szczeblu okręgowym w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny.

Do XV edycji Turnieju w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 10 szkół.
Ogółem pozyskano 419,986 litry krwi od 633 uczniów/ krwiodawców. Na podstawie analizy danych Komisja wyłoniła zwycięzców wg poniższych wskaźników:

 

         1.         Wskaźnik „najlepsza promocja”

Miejsce I zajął Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

Miejsce II – Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie

Miejsce III – Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie

 

         2.         Wskaźnik „aktywność szkoły”

Miejsce I - Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 1,336 l  krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły,

Miejsce II -  Zespół Szkól Budowlano – Technicznych w Stargardzie – 1,027 l krwi
w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły,

Miejsce III – Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego – 0,685 l krwi w przeliczeniu
na jednego pełnoletniego ucznia szkoły.

 

         3.         Wskaźnik „największą ilość pozyskanej krwi”

Miejsce I - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie z ilością 54,245 l krwi.

Miejsce II – Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie z ilością 53,136 l krwi,

Miejsce III - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie z ilością 52,200 l krwi.

 

Szkoły, które zajęły I miejsca zostały zgłoszone do ZG PCK do ceny na szczeblu centralnym.

 

Wyniki etapu centralnego

W dniu 23 października Komisja Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły i uczelnie z 15 oddziałów okręgowych PCK stwierdziła, że do turnieju przystąpiło 268 szkół i 16 uczelni.

Ogółem pozyskano 11.878 litrów krwi od 17.093 uczniów i 4.221 studentów i słuchaczy.

Na podstawie analizy pozostałych danych Komisja wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

 

I.                   KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne

Promocja:

Miejsce I – Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, okręg zachodniopomorski

Miejsce II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Kształcenia Ustawicznego im Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, okręg mazowiecki

Miejsce III – Zespół Szkół w Otmuchowie, okręg opolski

Wskaźnik aktywności

Miejsce I – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, okręg łódzki – wskaźnik 1,443

Miejsce II – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, okręg kujawsko-pomorski – 1,390

Miejsce III – Zespół Szkół nr 1 im Mieszka I w Stargardzie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, okręg zachodniopomorski – 1,336

 

Wyróżnienie za Największą ilość pozyskanej krwi

Miejsce I - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, okręg kujawsko-pomorski – 211,373 l.

Miejsce II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, okręg dolnośląski–174,766 l.

Miejsce III – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, okręg śląski, z ilością 166,300 l.

 

II.                KATEGORIA: uczelnie i szkoły wyższe

Promocja

Komisja postanowiła nie przydzielać miejsc ze względu na brak wystarczających materiałów promocyjnych.

 

Wskaźnik aktywności

Miejsce I – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, okręg podlaski – 0,554

Miejsce II – Wydział Ratownictwa i PWSZ w Kaliszu, okręg wielkopolski – 0,484

Miejsce III – UP JPII w Tarnowie, okręg małopolski – 0,237

 

Największa ilość akcji promocyjnych HDK połączonych z poborem krwi

Miejsce I – Akademia Wojsk Lądowych im Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, okręg dolnośląski – 17 akcji

Miejsce II – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, okręg pomorski – 7 akcji

Miejsce III – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, okręg wielkopolski – 4 akcje

 

SZKOŁOM GRATULUJEMY ZAJĘTYCH MIEJSC, A UCZNIOM SKŁADAMY WIELKIE PODZIĘKOWANIA ZA DAR ICH MŁODYCH SERC.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin