Uprzejmie informujemy, że Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Krecik XIV Edycję Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Program trwa od 02.01.2019 r. do 14.12.2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie jednostki PSP/OSP na formularzu zgłoszenia. Więcej informacji w Regulaminie.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE PROGRAMÓW HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Czytaj więcej...

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu prowadzi dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018. Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji kursu e-learningowego Odkrywamy Prawo Humanitarne.

Kurs prowadzony jest we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Kurs jest bezpłatny a wszelkie szczegółowe informacje oraz sylabus znajdują się pod linkiem: 

https://szkolenia.ore.edu.pl/…/Szkolenie/DanePodstawowe/3899

 

Zapraszamy do udziału!

 

"Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los"

Paulo Coelho

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin